Tag Archives: vietnam

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú Việt Nam là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất

Giấy miễn thị thực Việt Nam 05 năm (Đối tượng và thủ tục)

Giấy miễn thị thực Việt Nam 05 năm là một trong những loại giấy tờ

Hướng dẫn chi tiết những quy định cần biết về thị thực Việt Nam

Thị thực Việt Nam là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của

Quy định về thị thực điện tử Việt Nam 2023

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì Thị thực điện tử Việt Nam