Gia hạn visa

Hướng dẫn thủ tục nhận visa tại đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Người nước ngoài tại Thái Lan muốn nhập cảnh vào Việt Nam, ngoài cách dán

Hướng dẫn thủ tục nhận visa ở đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Nhận visa ở đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cần có công văn