Bán buôn bán lẻ rượu

Thủ tục xin cấp Giấy phép phân phối rượu

Giấy phép phân phối rượu được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định