Giấy phép lao động

Lợi ích khi sở hữu Work Permit Việt Nam là gì? Điều kiện để được xin Work Permit? Thủ tục hồ sơ làm work permit cần những gì? nộp ở đâu? Có thể gia hạn Work Permit sau khi hết hạn không?
Gọi tư vấn dịch vụ Giấy Phép Lao Động 24/7: 0966222840

Các căn cứ pháp lý về giấy phép lao động cho người Việt Nam: tham khảo tại đây.

I. Quy định về xử phạt khi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có Giấy phép lao động.

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc trường hợp không phải xin giấy phép lao động (giấy miễn giấy phép lao động). Do vậy khi không tuân thủ theo quy định về xin giấy phép lao động, người lao động nước ngoài sẽ bị xử phạt hành chính.

Căn cứ theo mục 15 Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi điều 22, Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt hành khi người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động cụ thể như sau:

Điều 22. Vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tạViệt Nam

1. Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

a) Làm việc nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

b) Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;

b) Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;

c) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.”

II. Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật
  • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
  • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
  • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
  • Đã đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

III. Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép lao động

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Mẫu số 7)
  • Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe tại Việt Nam theo quy định (trong thời hạn 12 tháng)
  • Lý lịch tư pháp của người nước ngoài cấp tại nước ngoài hoặc Phiếu lý lịch tư pháp được cấp tại Việt Nam theo quy định ((Được cấp không quá 06 tháng)
  • Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài
  • Bản chứng thực hộ chiếu và visa của người nước ngoài.
  • Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên (Bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc nước ngoài tối thiểu là 03 năm, …)
  • 02 ảnh mầu, kích thước 4×6, phông nền trắng, không đeo kính

Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài (tùy từng trường hợp theo quy định: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động, Điều lệ công ty…)

Lưu ý: Các giấy tờ được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp bởi cơ quan Đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam phải được Hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuật công chứng ra tiếng Việt.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

IV. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục xin giấy phép lao động căn cứ pháp lý tại thông tư Số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 và Số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội

Theo quy mới nhất ở Việt Nam có 3 khối cơ quan cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc bao gồm:

1. Cục việc làm – Bộ LĐTBXH.

2. Sở lao động – thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Căn cứ thông tư Số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội thì các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương làm thủ tục liên quan đến cấp phép lao động cho người nước ngoài ở khối cơ quan tại mục 2 và 3 ở trên, cụ thể là các đơn vị sau:

1) Người sử dụng lao động quy định tại điểm a, b, c, h, i, k, m khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP:

a) Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; (Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH bổ sung) có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng có văn phòng đại diện và chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

b) Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;

c) Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;

h) Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;

i) Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

k) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

m) Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2) Cơ quan nhà nước ở địa phương;

3) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở địa phương;

4) Tổ chức sự nghiệp theo quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 2 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tất cả các cơ quan tổ chức không thuộc đối tượng ở trên thì làm thủ tục liên quan đến cấp phép lao động cho người nước ngoài tại Cục việc làm.

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn khách hàng xin giấy phép lao động, xác nhận người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp giấy phép lao động trên toàn quốc.

Bằng kiến thức tìm hiểu các căn cứ pháp lý liên quan đến lao động người nước ngoài và kinh nghiệm, sự linh hoạt trong cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn đáp ứng một cách tốt nhất về mong muốn của quý khách hàng trong việc hỗ trợ thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, xin miễn giấy phép lao động:  Tiết kiệm nhất – Nhanh nhất – Đơn giản nhất.

Kinh nghiệm thực tế được làm việc với nhiều đối tượng khách hàng góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, các khách hàng từng cộng tác với AT gồm:

+ Doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài

Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng

Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hộ kinh doanh

+ Tổ chức phi chính phủ

+ Hội, hiệp hội doanh nghiệp

+ Trung tâm khoa học, trung tâm công nghệ thông tin, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm dạy nghề

+ Các trường học trong hệ thống giáo dục phổ thông, các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục thường xuyên, trường mầm non

+ Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Tất cả các địa phương vùng sâu, vùng xa, huyện đảo chúng tôi đều hỗ trợ thực hiện trên tinh thần trách nhiệm hỗ trợ khách hàng như:

+ Khu vực Tây Nguyên

+ Trung du miền núi bắc bộ

+ Khu kinh tế Phú Quốc, Dung Quất, Vũng Áng

làm giấy phép lao động cho người nước ngoài
Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đắk Nông

Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bên cạnh năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và thái độ thân thiện.

Hỏi đáp về việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hỏi: Tôi đang làm việc tại một Công ty Nhật Bản có chi nhánh tại

Lợi ích của giấy phép lao động đối với người nước ngoài (Work Permit)

Lợi ích của giấy phép lao động trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

Hiện nay, do chính sách hội nhập toàn cầu, thu hút đầu tư nước ngoài

Thay đổi vị trí, chức danh công việc trên giấy phép lao động

gười lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, đang còn hiệu

Giấy phép lao động cho giáo viên tiếng anh người bản địa nước ngoài

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục cấp giấy phép lao động cho giáo viên

05 lỗi sai khiến giải trình xin chấp thuận lao động nước ngoài bị trả về

Giải trình xin chấp thuận lao động là một trong những giấy tờ quan trọng

Giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật nước ngoài

Giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật là giấy tờ cần thiết khi

Giấy phép lao động cho người nước ngoài là chuyên gia

Nguồn nhân lực là một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của

Hướng dẫn thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất năm 2024

Ngày 18/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một

Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh cho người lao động nước ngoài

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh nước ngoài là một

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Hà Nam cho người nước ngoài năm 2024

Ngày 18/9/2023 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ

Quy định về di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp của Người lao động nước ngoài

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là một trong những hình thức mà lao

Chi tiết các yêu cầu xin Giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài

Giấy phép lao động Việt Nam là văn bản cho phép người nước ngoài được

Quy định về điều kiện tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hôm nay, dịch vụ AT xin gửi đến bạn đọc bài viết Quy định về

Danh sách cơ sở khám sức khỏe đủ tiêu chuẩn cho người nước ngoài xin giấy phép lao động 2023

Sau đây, Dịch vụ AT gửi bạn đọc cập nhật Danh sách cơ sở khám

Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Thanh Hóa

Dịch vụ xin Giấy phép lao động tại Thanh Hóa cho người nước ngoài là

Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Bình Dương

Quân Liêu chuyên cung cấp dịch vụ thủ tục làm giấy phép lao động tại

Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Thái Nguyên

Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Thái Nguyên nhằm hồ trợ cho một trong

Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy phép lao động tại Hà Nội

Cấp lại giấy phép lao động tại Hà Nội được quy định tại Khoản 3