Hướng dẫn Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Chủ đơn cần thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu khi đơn đăng ký nhãn hiệu có sai sót về mặt hình thức, nội dung hoặc chủ đơn có sự thay đổi về địa chỉ, tên,…

Căn cứ theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2022 (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx) thì:

1. Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu giai đoạn trước khi có quyết định hợp lệ hình thức đơn hoặc trước khi có thông báo về hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục sở hữu trí tuệ:

Các trường hợp phải sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu chủ yếu là do người nộp đơn phân nhóm sản phẩm, dịch vụ sai theo luật quy định hoặc thay đổi tên, địa chỉ chủ đơn. Theo đó, trước khi Cục Sở hữu trí tuệ kết thúc giai đoạn thẩm định hình thức đơn (trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn) chủ đơn có quyền chủ động làm công văn xin thực hiện phân nhóm lại, hồ sơ nộp sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu giai đoạn này bao gồm:

 • Công văn xin sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Nộp bổ sung phí, lệ phí số tiền 160.000 đồng.
 • Các giấy tờ pháp lý liên quan với trường hợp sửa đổi tên, địa chỉ chủ đơn: ví dụ: bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ và Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu giai đoạn sau khi có quyết định hợp lệ hình thức đơn hoặc sau khi có thông báo về hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục sở hữu trí tuệ:

Các trường hợp phải sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu chủ yếu là do người nộp đơn phân sai nhóm sản phẩm, dịch vụ. Theo đó, Cục Sở hữu trí tuệ sau khi kết thúc giai đoạn thẩm định hình thức (trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn) Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo chủ đơn thực hiện phân nhóm lại, hồ sơ nộp sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu giai đoạn này bao gồm:

 • Công văn phúc đáp thông báo xét nghiệm hình thức;
 • Nộp bổ sung lệ phí do phân nhóm sai số tiền 280.000 đồng + phí và lệ phí phát sinh sản phẩm, dịch vụ nếu có.

Thời hạn thực hiện thủ tục phúc đáp sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu giai đoạn thẩm định hình thức: trong vòng 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Sau đó nội dung sửa đổi được hoàn tất trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu nói chung.

3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu giai đoạn thẩm định nội dung:

Sau khi kết thúc thẩm định nội dung của đơn, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối đơn hoặc là mẫu nhãn hiệu bị từ chối một phần, hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho một số nhóm sản phẩm, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu. Theo đó, nếu chủ đơn thấy lý do từ chối một phần nội dung đơn là xác đáng sẽ đồng ý thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn tương ứng. Hoặc là rút bớt nhóm đăng ký của đơn để các nhóm khác còn lại của đơn được cấp văng bằng bảo hộ. Hoặc là loại bỏ một phần mẫu nhãn hiệu đã đăng ký để đơn đăng ký có thể được cấp văn bằng bảo hộ. Đối với trường hợp chủ đơn thay đổi mẫu nhãn hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Công văn phúc đáp thông báo thẩm định nội dung đơn;
 • 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được thay đổi;

Thời hạn thực hiện thủ tục phúc đáp sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu giai đoạn thẩm định nội dung: trong vòng hời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến giải trình hoặc sửa chữa thiếu sót. Sau đó nội dung sửa đổi được hoàn tất trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu nói chung.

4. Nội dung tư vấn thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu tại QINN & PARTNERS

+ Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu;

+ Soạn thảo hồ sơ sửa đơn, bổ sung đăng ký nhãn hiệu;

+ Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình tại Cục Sở hữu trí tuệ;

+ Chủ động động thông báo cho kết quả cho khách hàng.

Ảnh tham khảo:

   ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỊCH VỤ


  Dịch vụ visa nhập cảnh TKN cung cấp dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam trên toàn quốc cho người nước ngoài
  Dịch vụ giấy phép lao động Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp
  Dịch vụ visa xuất cảnh Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn visa xuất cảnh, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
  Dịch vụ giấy phép con Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giấy phép con như: Bán buôn bán lẻ rượu, An toàn VSTP, VP đại diện, Lữ hành nội địa/quốc tế
  Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ shtt Logo, sản phẩm, thương hiệu tốt và nhanh nhất
  Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự Giúp bạn rút ngắn thời gian hợp pháp hóa giấy tờ các nước cam kết bảo mật thông tin
  Đánh giá post