Tag Archives: thời hạn visa

03 lưu ý về giấy miễn thị thực / visa

Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2015 về việc miễn thị thực

28 Ký hiệu và thời hạn của thị thực / visa

Theo luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2014 có