Tag Archives: thị thực

Hướng dẫn chi tiết những quy định cần biết về thị thực Việt Nam

Thị thực Việt Nam là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của

Quy định về thị thực điện tử Việt Nam 2023

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì Thị thực điện tử Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục nhận visa tại đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Người nước ngoài tại Singapore khi có đủ giấy tờ cần thiết có thể đến

03 lưu ý về giấy miễn thị thực / visa

Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2015 về việc miễn thị thực