Tag Archives: cấp lại giấy phép lao động

Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy phép lao động tại Hà Nội

Cấp lại giấy phép lao động tại Hà Nội được quy định tại Khoản 3