Thủ tục làm Work Permit ở vị trí nhà quản lý

Căn cứ theo quy định tại Khoản 18, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014: “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”.

Cần làm work permit ở vị trí nhà quản lý theo quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về làm work permit cho người nước ngoài. 

Theo quy định trên khi làm work permit cho nhà quản lý cần lưu ý, một người được coi là nhà quản lý doanh nghiệp cần đáp ứng 2 điều kiện cơ bản:

 • Giữ chức danh quản lý trong công ty
 • Có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết hợp đồng hoặc giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty

Như vậy, pháp luật doanh nghiệp quy định cụ thể người quản lý công ty cho các loại hình doanh nghiệp như:

 • Doanh nghiệp tư nhân là Chủ doanh nghiệp tư nhân,
 • Công ty hợp danh là Thành viên hợp danh,
 • Chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên HĐTV đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Chủ tịch công ty TNHH một thành viên
 • Chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên HĐQT công ty cổ phần
 • Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty

Ngoài các chức danh được quy định theo luật, các cá nhân (chức danh khác như: Giám đốc điều hành, Phó giám đốc, Trường phòng, Giám đốc chi nhánh,…) được Điều lệ quy định có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty đều coi là người quản lý. Cá nhân giữ các chức danh quản lý đó sẽ chịu các trách nhiệm theo luật liên quan đến trách nhiệm của người quản lý.  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỊCH VỤ


  Dịch vụ visa nhập cảnh TKN cung cấp dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam trên toàn quốc cho người nước ngoài
  Dịch vụ giấy phép lao động Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp
  Dịch vụ visa xuất cảnh Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn visa xuất cảnh, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
  Dịch vụ giấy phép con Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giấy phép con như: Bán buôn bán lẻ rượu, An toàn VSTP, VP đại diện, Lữ hành nội địa/quốc tế
  Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ shtt Logo, sản phẩm, thương hiệu tốt và nhanh nhất
  Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự Giúp bạn rút ngắn thời gian hợp pháp hóa giấy tờ các nước cam kết bảo mật thông tin
  4.8/5 - (23 votes)