Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2024 tại tỉnh Bắc Giang

Trong bài viết này, Công ty Cổ phần Tư vấn TKN xin gửi đến các bạn một số thông tin về thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2024 tại tỉnh Bắc Giang.

Ngày 18/9/2023 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý xin giấy phép lao động tại Bắc Giang

 • Nghị định 152/2020 NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14;
 • Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục xin giấy phép lao động tại Bắc Giang cho người nước ngoài năm 2024

2.1. Đăng ký tuyển dụng lao động Việt Nam

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ. Từ ngày 01/01/2024, việc đăng tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài được thực hiện tại Trang thông tin điện tử https://vieclambacgiang.vn của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng tuyển gồm: Công văn đề nghị đăng tuyển kèm theo phiếu thông tin nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nộp trực tuyến trên Trang thông tin điện tử https://vieclambacgiang.vn. (mẫu Công văn đề nghị đăng tuyển kèm phiếu thông tin nhu cầu tuyển dụng tải xuống tại đây)

– Phương thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp truy cập vào Trang thông tin điện tử theo địa chỉ http://vieclambacgiang.vn, tại mục “Sàn giao dịch việc làm” nhập trực tiếp đầy đủ các trường thông tin đề nghị đăng tuyển có sẵn trên Trang 1 và đính kèm bản điện tử công văn đề nghị đăng tuyển kèm phiếu thông tin nhu cầu tuyển dụng đã được doanh nghiệp ký và đóng dấu.

*Lưu ý: Điền đầy đủ các trường thông tin, địa chỉ email của doanh nghiệp và chỉ được chọn 01 trong các vị trí công việc sau: Nhà quản lý, Giám đốc điều hành, Chuyên gia, Lao động kỹ thuật

– Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

+ Đối với hồ sơ đủ điều kiện: Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo qua địa chỉ email về việc hồ sơ tuyển dụng đã được xét duyệt, đăng tuyển và địa chỉ truy cập vào thông tin đăng tuyển.

+ Đối với hồ sơ không đủ điều kiện: Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo qua địa chỉ email về việc hồ sơ tuyển dụng không được xét duyệt, lý do không xét duyệt.

2.2 Xin văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Khi hết thời hạn đăng tuyển theo quy định (tối thiểu 15 ngày kể từ ngày đăng tuyển) nhưng không tuyển được lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp làm báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài gửi Sở Lao động – TB&XH (trong đó ghi rõ quá trình thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài; quá trình tuyển dụng, kết quả xét tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài) theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I hoặc Mẫu số 02/PLI Phụ lục I (nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm làm việc) trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

 • Hồ sơ cần chuẩn bị
 • Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp: Bản sao y chứng thực
 • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (Mẫu số 01/PLI Phụ lục I hoặc Mẫu số 02/PLI Phụ lục I)
 • Kết quả Thông báo tuyển dụng. (Chụp màn hình rồi in ra để kèm theo)
 • Hình thức nộp hồ sơ
 • Bước 1: Nộp online qua trang Dịch vụ công của tỉnh Bắc Giang
 • Bước 2: Gửi hồ sơ bản gốc về cửa Sở LĐTBXH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang.
 • Thời gian xử lý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.3 Xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

 • Hồ sơ cần chuẩn bị
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp.

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

 • Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc
 • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Lưu ý: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, bỏ thành phần Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với thủ tục cấp, gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài được thực hiện từ ngày 08/4/2024, cụ thể như sau:

+ Đối với trường hợp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài do Sở Lao động – TBXH ban hành: Khi nộp hồ sơ cấp, gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân không phải nộp thành phần hồ sơ là “Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài”.

+ Riêng đối với trường hợp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài do Ban Quản lý các KCN ban hành trước đó và vẫn còn hiệu lực, khi nộp hồ sơ cấp, gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện việc nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

 1. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận của người sử dụng lao động còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 2. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài trừ trường hợp người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động

Lưu ý: Các giấy tờ được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp bởi cơ quan Đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam phải được Hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng ra tiếng Việt.

 • Hình thức nộp hồ sơ
 • Bước 1: Nộp online qua trang Dịch vụ công của tỉnh Bắc Giang
 • Bước 2: Gửi hồ sơ bản gốc về Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang.
 • Thời gian xử lý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Bắc Giang
Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Bắc Giang

 

Nếu bạn gặp khó khăn ở bất kỳ khâu nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí.  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỊCH VỤ


  Dịch vụ visa nhập cảnh TKN cung cấp dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam trên toàn quốc cho người nước ngoài
  Dịch vụ giấy phép lao động Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp
  Dịch vụ visa xuất cảnh Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn visa xuất cảnh, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
  Dịch vụ giấy phép con Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giấy phép con như: Bán buôn bán lẻ rượu, An toàn VSTP, VP đại diện, Lữ hành nội địa/quốc tế
  Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ shtt Logo, sản phẩm, thương hiệu tốt và nhanh nhất
  Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự Giúp bạn rút ngắn thời gian hợp pháp hóa giấy tờ các nước cam kết bảo mật thông tin
  5/5 - (1 vote)