Giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật nước ngoài

Giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật là giấy tờ cần thiết khi lao động trong ngành kỹ thuật là người nước ngoài muốn làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Để giúp quý khách hàng, bạn đọc hiểu hơn về quy trình và thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật nước ngoài, công ty cổ phần tư vấn TKN gửi Quý khách chi tiết những vấn đề pháp lý liên quan đến Thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật là người nước ngoài trong bài viết dưới đây.

1. Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Lao động số 45/2019/QH19
 • Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
 • Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2. Điều kiện, trường hợp Lao động kỹ thuật được xin giấy phép lao động

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-152-2020-ND-CP-quan-ly-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-Viet-Nam-280261.aspx?anchor=khoan_4_9) thì Lao động kỹ thuật là người lao động nước ngoài khi thược một trong các trường hợp sau đây:

 • Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

3. Quy trình và thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật nước ngoài

Bước 1: Đăng ký tuyển dụng lao động Việt Nam

“Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, các doanh nghiệp thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập trong thời gian ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc”.

Việc tuyển dụng lao động Việt Nam sẽ được thực hiện tại trang tuyển dụng của Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) https://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/ hoặc Trung Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 2: Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài

Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình đến cơ quan có thẩm quyền.

 • Hồ sơ gồm: Mẫu giải trình nhu cầu/giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc

Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp GPLĐ cho người nước ngoài

 • Thành phần hồ sơ gồm:
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/NĐ-CP, được sửa đổi tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 18/09/2023).
 • Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe tại Việt Nam theo quy định (trong thời hạn 12 tháng).
 • Lý lịch tư pháp của người nước ngoài cấp tại nước ngoài hoặc Phiếu lý lịch tư pháp được cấp tại Việt Nam theo quy định (Được cấp không quá 06 tháng).
 • Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận của người sử dụng lao động.
 • Văn bản chứng minh là lao động kỹ thuật: Người lao động cần có đào tạo ít nhất 01 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc, hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
 • 02 ảnh mầu, kích thước 4×6, phông nền trắng, không đeo kính.

Lưu ý: Các giấy tờ được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp bởi cơ quan Đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam phải được Hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuật công chứng ra tiếng Việt.

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi người nước ngoài dự kiến làm việc.

 • Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật nước ngoài
Giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật nước ngoài

Rất mong rằng những nội dung tư vấn của chúng tôi về Giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật là người nước ngoài có thể giúp cho quý khách hàng nắm rõ về điều kiện, quy trình, thủ tục, thời gian xin Giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật nước ngoài. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của quý khách hàng.  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỊCH VỤ


  Dịch vụ visa nhập cảnh TKN cung cấp dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam trên toàn quốc cho người nước ngoài
  Dịch vụ giấy phép lao động Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp
  Dịch vụ visa xuất cảnh Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn visa xuất cảnh, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
  Dịch vụ giấy phép con Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giấy phép con như: Bán buôn bán lẻ rượu, An toàn VSTP, VP đại diện, Lữ hành nội địa/quốc tế
  Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ shtt Logo, sản phẩm, thương hiệu tốt và nhanh nhất
  Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự Giúp bạn rút ngắn thời gian hợp pháp hóa giấy tờ các nước cam kết bảo mật thông tin
  Đánh giá post